Early Bird

  • Early bird: Đặt phòng trước 45 ngày để được giảm 10% trên giá phòng.
  • Last minutes: Đặt phòng phút cuối (07 ngày trước khi check-in) để được giảm 17% trên giá phòng.

Đăng ký nhận bản tin