FAQs

... Khách sạn có bảy loại phòng: Superior, Deluxe, Deluxe Pool Views, Grand Deluxe, Deluxe Family, Junior Suite và One Bedroom Suite. Tất cả các loại phòng có thể được đặt thông qua trang web của chúng tôi, ngoại trừ phòng Superior. 
... Khách sạn có bảy loại phòng: Superior, Deluxe, Deluxe Pool Views, Grand Deluxe, Deluxe Family, Junior Suite và One Bedroom Suite. Tất cả các loại phòng có thể được đặt thông qua trang web của chúng tôi, ngoại trừ phòng Superior.
... Khách sạn có bảy loại phòng: Superior, Deluxe, Deluxe Pool Views, Grand Deluxe, Deluxe Family, Junior Suite và One Bedroom Suite. Tất cả các loại phòng có thể được đặt thông qua trang web của chúng tôi, ngoại trừ phòng Superior.
... Khách sạn có bảy loại phòng: Superior, Deluxe, Deluxe Pool Views, Grand Deluxe, Deluxe Family, Junior Suite và One Bedroom Suite. Tất cả các loại phòng có thể được đặt thông qua trang web của chúng tôi, ngoại trừ phòng Superior.
... Khách sạn có bảy loại phòng: Superior, Deluxe, Deluxe Pool Views, Grand Deluxe, Deluxe Family, Junior Suite và One Bedroom Suite. Tất cả các loại phòng có thể được đặt thông qua trang web của chúng tôi, ngoại trừ phòng Superior. 

通讯登记